english

Spel voor Anne Frank stichting

De Anne Frank Stichting is een wereldwijd bekende stichting. Naast het beheer van het Anne Frank Huis is voorlichting en educatie aan jongeren over discriminatie en mensenrechten een van de strategische doelen van de stichting.

Samen met de Anne Frank Stichting ontwikkelt Spel-Maker een spel op maat voor jongeren en jongerenwerkers, met aandacht voor specifieke leerdoelen rond identiteit, vooroordelen en stereotypen. Het doel van het spel is om jongeren inzicht te geven in de valkuilen bij meningsvorming over mensen. De begrippen identiteit, imago, stereotype en vooroordelen staan centraal in het spel. Je identiteit is ook niet statisch, maar je ontwikkelt jezelf in de loop van de tijd.