english

Bij de Les!

Opdrachtgever: Koninklijke Luchtmacht
Opdracht: Een trainingsspel over didactiek
Onderwerp: Train een klas mbv didactische methoden

Het DMLO (onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht) is verantwoordelijk voor het verzorgen van opleidingen gericht op militair leiderschap en didactische opleidingen. Het DMLO gebruikt dit trainingsspel op maat om een specifieke cursus over didactiek af te sluiten. In het spel wordt onder andere de kennis over de didactische theorie van Kolb, Van Gelder en Remmerswaal getoetst.

Spel-Maker heeft voor dit doel samen met het DMLO een groepsspel ontwikkeld waarin de leerdoelen van de cursus op een laagdrempelige manier worden doorlopen en getoetst. Het spel wordt gespeeld in groepen van 4 tot 24 personen, met een spelleider.